سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

P mohaghegh

اطلاعات پایه

نامپوپک محقق
درجه علمیدکتری
سمتمدیر اموزش دستیاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمتخصص داخلی .فوق تخصص روماتولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه داخلی
پست الکترونیکmohaghp@yahoo.com

تحصیلات

 

داخلی فوق تخصص روماتولوژی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1372  -  1385

گواهی نامه

 

فوق تخصص روماتولوژی   -   1392

عضویت

عضو انجن روماتولوژی ایران

مهارت ها

مهارت در زمینه اموزش طب داخلی

تدریس

درس روماتولوژی

دزس اخلاق پزشکی

درس مقدمات

مباحث داخلی

مقالات علمی

Prevalence of human papilloma virus infections among women with systemic lupus erythematosus
Poopak Mohaghegh,, Bahareh Hamedi, Saeedeh Shenavandeh
A randomized pilot trial on the effect of granulocyte-colony stimulating factor on antibody response in hemodialysis patients who had not responded to routine hepatitis B virus vaccine
Jamshid Roozbeh, Kamran Bagheri-Lankarani, Poopak Mohaghegh, Ghanbarali Raeesjalali, Saeed Behzadi, Mehdi Sagheb, Mehrdad Vossoughi, Bahar Bastani

علاقه مندی ها

تحقیق در زمینه بیماریهای رو ماتولوژی