سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Farhood nikouee

اطلاعات پایه

نامفرهود نیکویی
درجه علمیدکترای تخصصی
سمتمدیر گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپزشکی اجتماعی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکfarhoodnikouee@yahoo.com

تحصیلات

 

پزشکی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1362  -  1369

پزشکی اجتماعی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1372  -  1375

گواهی نامه

 

بورد تخصصی   -   1376

دکترای پزشکی عمومی   -   1369

socially accountable medica  journalism   - 2010 2

روش تحقیق اساتید 1و2و3   -   1382

 

PBL   -   1386

آموزش بالینی   -   1386

Congress of the International society of pediatric oncology   -   2007

کارگاه سخنرانی پیشرفته   -   1386

چهرمین کنگره دانشجویی طب داخلی   -   1385

روش تدریس مقدماتی و پیشرفته   -   1383

بانک اطلاعاتی ovid   -   1382

همایش سراسری منشور حقوق بیمار   -   1382

آموزش طرح درس   -   1382

ارزشیابی درونی   -   1382

برنامه ریزی استراتژیک   -   1382

Iranian Congress on Infectous Diseases   -   2002

کارگاه مدیریت جامع کیفیت   -   1381

عضویت

انجمن متخصصان پزشکی اجتماعی ایران

آکادمی سوجوک تراپی مسکو

مهارت ها

طب سوزنی ( سوجوک تراپی)

تدریس

رشته پزشکی

کارورزی بهداشت

کارآموزی بهداشت

پزشکی اجتماعی 1

پزشکی اجتماعی 2

پزشکی اجتماعی 3

بهداشت 1-5     ( فیزیوپاتولوژی)

بهداشت 2-5     (فیزیوپاتولوژی)

 

رشته بهداشت عمومی

کلیات پزشکی

اپیدمیولوژِی بیماریهای شایع در ایران

مقالات علمی

مقایسه الگوی شیردهی درزنان با زایمان طبیعی و سزارین
شهناز کریمی مجید نجفی محمد مهدی نقی زاده فرهود نیکویی مژگان کمالی
بررسی شیوع ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان ولی عصر فسا
محسن حسامی فریبرز غفارپسند فرهود نیکویی
ارتباط طول دوره شیردهی و شاخص توده بدنی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شیراز
میترا سلطانیان فرهود نیکویی
HepatitisB : Epidemiology and prevalence in Iran,during 2002-2014
Farhood Nikouee,Mitra Soltanian,Alireza Safari,Mohadeseh Motamed -jahromi
Seroepidemiology of Toxoplasmosis
Shamsddin A., Hatam G., Nikouee F.
بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
بختیار بناکار فرهود نیکویی
وضعیت دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستانهای خصوصی استان فارس
مهرداد عسکریان محمود وکیلی فرهود نیکویی
بررسی آگاهی درموردعلائم و درمان یائسگی و پیشگیری از عوارض آن
فهیمه مجیدی فاطمه دری پور فرهود نیکویی شهناز کریمی
بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان از نحوه تغذیه صحیح بیماران دیابتی
عبدالعلی ابراهیمی فرهود نیکویی سکینه ابراهیمی علی اصغر احمدی
نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا نسبت به اثر بخشی نماز
بختیار بناکار فرهود نیکویی
Seroprevalence of toxoplasmosis in high school girls in fasa district
Hatam G.,Shamsddin A., Nikouee F.