سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

S jafarzadeh

اطلاعات پایه

نامسعیده جعفرزاده
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاطفال
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsaeedeh.jafarzadeh@yahoo.com

تحصیلات

 

پرستاری اطفال :  دانشگاه تربیت مدرس  1390  -  1392

پرستاری اطفال :  دانشگاه تربیت مدرس  1390  -  1392

 

مهارت ها

Calligraphy

تدریس

اصول و فنون پرستاری

اصول و فنون فوریت ها

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی (علوم آزمایشگاهی)

آشنایی با پرستاری مراقبت در منزل

کودک سالم

کودک بیمار

نوزادان

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

تکنولوژی جراحی اطفال

اصول گزارش نویسی و مستندسازی در اورژانس

روان شناسی فوریت ها

آشنایی با بیماری های داخلی (هوشبری)

بیماری های اطفال و نوزادان (فوریت9

 

تالیفات

کتاب پرستاری کودک سالم

کتاب پرستاری آب و الکترولیت ها

کتاب پرستاری مغز و اعصاب

علاقه مندی ها

Calligraphy