سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

M Amirkhani

اطلاعات پایه

ناممهدی امیرخانی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیأت علمی و مدیرگروه پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری مراقبتهای ویژه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

گواهی نامه

گواهینامه "مربی گری نسخه خوانی"  از سازمان نظام پرستاری کشور 

گواهینامه بین المللی PHTLS " از انجمن بین المللی فوریتهای پزشکی

عضویت

نائب رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان فسا

عضو انجمن بین المللی فوریتهای پزشکی (NAEMT)

عضو انجمن فوریتهای پزشکی کشور

عضو شورای راهبردی بسیج جامعه پزشکی شهرستان

عضو هیات مدیره و کمیسیون آموزشی نظام پرستاری فسا

 

تدریس

مراقبتهای ویژه ICU&CCU

احیای قلبی- ریوی پایه و پیشرفته

داخلی - جراحی

فوریت های پزشکی در بلایا

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

آشنایی با دیسپچ و سیستم های مخابراتی

آشنایی با ساختارهای EMS

اورژانسهای رفتاری

روش احیای قلبی و اصول مراقبتهای ویژه

اصول کمک های اولیه

فوریتهای پزشکی هوشبری

فوریتهای پرستاری

اصول تریاژ(کارشناسی فوریتهای پزشکی)

کارآموزی کلیه بخشهای بیمارستان

 

تالیفات

1- مراقبتهای ویژة اعصاب

2- برجسته ترین تستهای کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه ( جلد 1 و 2)

3- نکات کلیدی در تشخیص ، درمان و مراقبتهای پرستاری آب و الکترولیت

4- پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب

5- پرستاری بیماریهای قلب و عروق