سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Fatemeh Norouzi

اطلاعات پایه

نامفاطمه نوروزی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصباکتری شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکfn.microbiology@yahoo.com

تحصیلات

کاردانی علوم آزمایشگاهی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  79  -  81

کارشناسی علوم آزمایشگاهی :  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  81  -  83

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی :  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  86  -  89

گواهی نامه

 •  گواهی دانشجوی نمونه دانشگاهی
 •  گواهی رتبه ی برتر دانشگاهی
 •  گواهی واجد شرایط بنیاد ملی نخبگان
 •  گواهی استعداد درخشان

عضویت

عضو انجمن میکروب شناسی ایران

مهارت ها

 • کار با دستگاه کشت خون Bactec و تشخیص عوامل بیماریزا به دنبال عفونت خون
 • Extraction and purification of DNA
 • Purification of Plasmid DNA
 • ELISA
 • PCR
 • EndNote

تدریس

 • درس باکتری شناسی رشته پزشکی
 • درس میکروب شناسی رشته پرستاری
 • درس میکروب و استریلیزاسیون رشته هوشبری
 • درس باکتری و ویروس شناسی رشته بهداشت عمومی
 • درس میکروب و انگل شناسی رشته فوریت های پزشکی
 • درس باکتری شناسی عمومی و سیستماتیک رشته علوم آزمایشگاهی 

مقالات علمی

Bacteremia Due to Actinomyces naeslundii in a T cell Lymphoma Child; a Case Report
Fatemeh Norouzi, Maneli Aminshahidi, Behzad Heidari, Shohreh Farshad
The antibiotic resistance pattern of gram-negative bacilli isolated from urine cultures of adult patients admitted to Vali Asr Hospital of Fasa Clinical Laboratory in 2012-13
Alireza Molazadeh, Abbas Shahi, Mohammad Saeid Gholami, Sohrab Najafipour, Somaieh Jafari, Farzaneh Mobasheri, Fatemeh Norouzi, Jalaledin Ashraf Mansuri
Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing Urinary Tract Infections in Children of Fasa During the Years 2012 and 2014.
A Molazade, A Shahi, S Najafipour, F Mobasheri, F Norouzi, S Abdollahi Kheirabadi, J Ashraf Mansuri, MS Gholami
IMIPENEM AND METALLO-β-IACTAMASES ENZYMES RESISTANCE IN β LACTAMASE PRODUCING CLINICAL ISOLATES OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA
F Norouzi, D Kalantar, S Mansouri, M Moradi, E VALIPOUR, M ORANGI
Antibiotic resistance pattern among nonfermenting gram-negative bacteria isolated from clinical specimens during 2007-2008 in Kerman, IRAN
Mojdeh Razavi, Shahla Mansouri, Fatemeh Norouzi
Prevalence of β-Lactamase Production and Antimicrobial Susceptibility of Multidrug Resistant Clinical Isolates of Non-Fermenting Gram Negative Bacteria From Hospitalized Patients in Kerman/Iran
Mansouri Shahla, Razavi Mozhdeh, Norouzi Fatemeh, Gholamhoseinian Najar Sasan
Comparison of cell surface hydrophobicity and biofilm formation among ESBL-and non–ESBL-producing Pseudomonas aeruginosa clinical isolates
Fatemeh Norouzi, Shahla Mansouri, Mohammad Moradi, Mozhdeh Razavi
Comparison of virulence factors among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa producing and non-producing extended spectrum beta-lactamases
S Mansouri, F Norouzi, M Moradi, N Nakhaee
Two cases of bacteremia due to an unusual pathogen, Comamonas testosteroni in Iran and a review literature
Shohreh Farshad, Fatemeh Norouzi, Maneli Aminshahidi, Behzad Heidari, Abdolvahab Alborzi

علاقه مندی ها

علاقه مندی های علمی:

 • گیاهان دارویی
 • مقاومت آنتی بیوتیکی
 • باکتری شناسی بالینی
 • بیوانفورماتیک پزشکی

 

علاقه مندی های شخصی:

 • عکاسی
 • معرق و مشبک
 • نقاشی  و خطاطی
 • شعر نو و کلاسیک
 • خواندن کتاب ( تاریخی، روانشناسی، فلسفی و ...)
 • دست به قلم شدن (گاه نوشت یا دست نوشته هایم)

 

یادداشت

پروفایل های من: 

 

سوابق اجرایی:

 • مسئول اساتید مشاور  در دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • مدیر امور صب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • استاد مشاور فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • مسئول پیگیری تاسیس رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی فسا