سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

abadi-f

اطلاعات پایه

نامفوزیه آبادی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتطرح هیئت علمی بالینی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی - جراحی بالینی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکfozie.abadi@yahoo.com

تدریس

اصول و فنون پرستاری ، تئوری

اصول و فنون پرستاری عملی، پراتیک

انکولوژی و مفاهیم پایه پرستاری

بزرگسالان سالمندان 2 (آب و الکترولیت و ارتوپدی)

بزرگسالان سالمندان 3 (هماتولوژی)

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)

اخلاق و مقررات حرفه ای (کاردانی فوریت پزشکی)