سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

T Gholami
طاهره غلامی
(T Gholami)
کارشناس ارشد
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
gholamitahereh2015@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Ali Khani Jeihooni, Alireza Hidarnia, Mohamad Hosean Kaveh, Ebrahim Hajizadeh, Tahere Gholami, Date:2016/4/15
AuthorsAli Khani Jeihooni, Alireza Hidarnia, Mohamad Hosean Kaveh, Ebrahim Hajizadeh, Tahere Gholami
Date2016/4/15
Volume19
ISSUE1
Page(s)48-62